Ord. 299-94 - Disponer autorización para cámara de frío